ASSESSORS I CONSULTORS
A GIRONA

Notícies recents

Álava aclara que la exención en el IRPF de las prestaciones por maternidad también es aplicable a actos firmes en vía administrativa. Mediante la Norma Foral 10/2019, de 27 de marzo, de modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se incorporaba al ordenamiento tributario alavés al doctrina legal doctrina legal de STS, de 3 de octubre de 2018, recurso nº 4483/2017, con efectos retroactivos respecto de los ejercicios anteriores al iniciado el 1 de enero de 2019 que no estuvieran prescritos, por la especial trascendencia y protección que merece la maternidad, ampliar la exención de las prestaciones de maternidad y paternidad reguladas en la legislación general de la Seguridad Social.

Data publicació: 12/5/2019

La sentència de la Audiència Provincial de Barcelona on es va dir que el missatge de WhatsApp no acredita l'existència del lloguer, ja que es va enviar des d'un numero de telèfon del que no es pot acreditar la titularitat. Però s'han donat resolucions en sentit contrari, com la d'un Jutjat de primera instància de Vigo que sí va considerar acreditada l'existència d'un contracte de lloguer verbal, donat el contingut dels missatges intercanviats, a més d'enviar-se també pel mateix medi el DNI i el numero de compte per als rebuts.

Data publicació: 12/3/2019

El titular d'un habitatge lloga la seu habitatge a una empresa, i per tant aquesta paga la renta, però el destina  a habitatge habitual d'un dels seus treballadors podent  aplicar-se en l'IRPF la reducció del 60% en els rendiments nets. Queda clar que l'únic requisit exigit és que l'habitatge s'utilitzi com a habitatge i aquesta exigència pot quedar perfectament acreditada per els fets i el contracte de lloguer. En aquest cas, queda comprovat segons Tributs que "no ens trobem davant d'un lloguer a una societat per a utilitzar-la genèricament pels empleats", sinó  que ha quedat perfectament identificada la finalitat del lloguer: es destinarà a l'habitatge habitual del director general de l'empresa i la seva família. El canvi d'ús sense prèvia autorització per escrit del llogater serà causa de la resolució del contracte, quedant prohibit l'ús comercial, la cessió i el lloguer.

Data publicació: 11/27/2019

Els socis d'una cooperativa, afectats per ERE, per extinció de la cooperativa, a través d'un procés concursal. tenen dret a  acollir-se a la jubilació anticipada basada en l'acomiadament per causes econòmiques, segons estableix el Tribunal Suprem, en sentència de  17 de setembre de 2019. La ponent, la magistrada Ureste García, considera que els socis treballadors de cooperatives no estan exclosos de l'accés a la jubilació anticipada, encara que sigui més important la relació societària i en la que l'extinció de la relació es porta a terme per pròpia voluntat.

Data publicació: 11/21/2019
Tens dubtes? Posa't en contacte amb nosaltres!
Top

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.